NLP Programı


NLP “Neuro Linguistic Programing”, insanın beş temel duyusuyla dış dünyadan algıladığı her şeyi çocukluğundan itibaren kendi sisteminde nasıl kodlayıp, biriktirdiğine ve bu verileri sisteminin nasıl kullandığına ilişkin yapıyı araştırır ve çözümler. İnsanın kendi sisteminin işleyişinin nasıl olduğunu beyin yapısı ve beyindeki tüm algı sistemlerinden hareketle fark etmesini sağlayan, bu sistemi bundan böyle, farkındalıkla nasıl kullanabileceğini ve geçmişten bugüne kendinde değiştirmek ve dönüştürmek istediği şeyleri nasıl dönüştüreceğini araştıran ve aydınlatan bir bilim ve sanattır.

NLP “Neoro Linguistic Programing” eğitimi, iki aşamalı bir eğitimdir. Erickson Coaching International tarafından sertifikalandırılmış, aynı zamanda ICF “Uluslararası Koçluk Federasyonu” akredite bir programdır.

NLP PRACTITIONER “DEĞİŞİM VE UYGULAMA ATÖLYESİ”;

(84 CCEUs - 24 Core Competencies)

  • 8 tam günlük bir eğitim sürecini kapsar.
  • Eğitim sonunda “Erickson Coaching International NLP Practitioner” sertifikası verilir. Bu programda edindiği bilgileri kişi sadece kendi üzerinde uygulayabilir, ikinci kişilere uygulayamaz. (Eğitime katılan profesyonel koçlar için bazı teknikler, koçluk süreçlerinde de uygulanabilir. )
  • Kişiye, NLP’nin ne olup olmadığını, beyin sistemlerinden hareketle bütünsel bir yaklaşımla, insanın sisteminin nasıl oluştuğunu, herkesin kendi sistemine yönelik iç dengesi ve uyumunu kurup oluşturabilmeyi, dolayısıyla güçlü bir “iç görü” farkındalığı sağlar. Bunun yanı sıra, “nasıl kendimde bir şeyleri istediğim yönde yönetebilirim?” sorusuna yönelik farkındalık oluşturur.
  • Kişiye, geçmişten bugüne farkında olmadan veya olarak biriktirdiği ve bir türlü değiştiremediği birçok davranış ve yaklaşımını değiştirebilme potansiyelini kazandırır. Bir anlamda kendi arabasında şoför koltuğuna geçerek, farkındalıkla, bilerek, isteyerek ve gitmek istediği yolu belirleyerek arabasını kullanmasını sağlar.
  • Bu eğitimle kişi, yaşamında kendi istediği şekilde kullanabileceği bilgi, araç ve yöntemleri öğrenmiş ve içselleştirmiş olur.


NLP MASTER PRACTITIONER - “NLP İLERİ DÜZEY UZMAN UYGULAYICI EĞİTİMİ”;

NLP’nin, strateji aydınlatma, modelleme, ikna dil kalıpları, gibi ileri düzey NLP konularını öğrenmek ve NLP’yi profesyonel anlamda uygulamak isteyenlere yönelik 9 tam günlük eğitim programıdır. Bu programa NLP Practitioner eğitimini almış olan ve eğitim öncesi yapılan yazılı sınav sonrası onaylanmış kişiler katılabilir.

9 tam günlük eğitim ve eğitim sırasında ve sonrasında gerekli süreçleri tamamlamış ve onaylanmış kişilere, “NLP Master Practitioner – Uzman Uygulayıcı” sertifikası verilir.

***NLP Eğitim sürecini tamamlamış olmak, kişiye bu alanda eğitmenlik yapma yetkisi vermez.


DENGE MERKEZİ NLP EĞİTİMİNİN DİĞERLERİNDEN FARKI

NLP, İnsan’a ve sistemine yönelik bir süreç olarak yetkilendirilmiş kişi ve kurumlar tarafından profesyonelce uygulanması gereken bir süreçtir. Denge Merkezi’nde NLP eğitimleri bu alanda yıllardır hizmet vermiş, NLP biliminin Türkiye’deki gelişimi, değeri ve faydalarının fark edilmesinde büyük katkıları olan, uluslararası onaylı ve yetkili Dr. Zerrin Başer, MCC tarafından verilmektedir.

Ayrıca, Erickson Coaching International tarafından sertifikalandırılmış uluslararası akredite bir eğitim programıdır. Erickson “Koçluğun Sanatı ve Bilimi Sertifika Programı” NLP temelli bir koçluk ekolü olması dolayısıyla, koçluk programının devamında, sürecinde veya öncesinde NLP eğitimine katılan koçlar açısından; “Bütünsel İnsan” gelişimini destekleyen, Erickson felsefesi ve sisteminin daha iyi anlaşılmasını sağlayan ve koçluk yetkinliklerini destekleyen bir programdır.


NLP KURUMLARDA UYGULANIR MI? UYGULANIRSA NASIL VE NE SAĞLAR?

Denge Merkezinin kurumsal NLP programı vardır. Bu program kişilere, kurumsal alanda bir farkındalık sağlar. Ayrıca kurum içerisinde bu eğitime katılan kişilerin birbirlerini daha farkındalıkla tanımalarını, kendilerini tanımaya ilişkin öğrendikleri dil ile ortak dil oluşturmalarını ve aynı dili konuşmalarını sağlar.

Her insan, birbirini bir ortamda temelde davranışlarıyla görür. Ancak insan sadece davranışlarından ibaret değildir. Dolayısıyla NLP kurumlar gibi, insanların çok iletişim içinde olduğu ortamlarda, o kişinin gerçeğine ait, davranışların arkasındaki birçok şeyi fark etmeyi sağlar. Kişilerin birbirlerine farkında olmadan yapıştırdığı etiketler böylelikle değişir. Kuruma en önemli katkısı; iletişimin kalitesinin ve doğal olarak iletişimdeki niteliğin kurumun verimliliğine, başarısına, insanların motivasyonlarına ve daha farklı birçok alana yansımasıdır.

Sorularınız için: