Koçluk Programı


Erickson Coaching International, Klinik psikolog ve NLP “Neuro Linguistic Programing” uzmanı Dr. Marilyn Atkinson tarafından, Kanada’da kurulmuş Uluslararası akredite bir koçluk okuludur.

İsmini, ünlü psikiyatrist Dr. Milton Erickson’dan almıştır. Dr. Marilyn Atkinson onun felsefesini Erickson Koçluk eğitiminin temel felsefesi olarak benimsemiştir. Dünyanın 50’yi aşkın ülkesinde koçluk eğitimleri, koçluk ve koçluğu destekleyici pek çok farklı eğitimi sunan yaygın bir eğitim kurumudur.

Denge Merkezi, Ağustos 2008’den bugüne, Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere tüm Türkiye ve KKTC Girne’de Erickson TürkiyeTemsilcisi ve Organizatörü olarak hizmet vermektedir.

Erickson Koçluk Okulu, kendini sürekli geliştiren yenileyen bir okul olarak koçluk mesleğinin standardını bir “Dünya Oyununa” “World Game” taşımak üzere çalışmaktadır.

Koçluğun profesyonel bir meslek olmasının yanı sıra; insanın, dünyaya ve topluma hizmet sunmasının araçlarından biri olduğu anlayışını da içinde barındıran yaklaşımlara sahip bir okuldur. Aynı zamanda Erickson Koçluk Okulu, programlarında bilimsel çalışma ve alt yapıyı ve insana ait beyin sistemleri başta olmak üzere pek çok farklı yaklaşımı katılımcılarına sunar. Oldukça gelişmiş, yaygın, alanında yetkin ve Erickson prensiplerini tüm yaşamında benimsemiş, çok sayıda uluslararası eğitmen, mentör ve destekleyici büyük bir ekip ile hizmet vermektedir.


ERICKSON “KOÇLUĞUN SANATI ve BİLİMİ SERTİFİKA PROGRAMI”

“TASC: The Art and Science of Coaching – Koçluğun Sanatı ve Bilimi Sertifika Programı”, (ICF) International Coach Federation - “Uluslararası Koçluk Federasyonu” akredite (ACTP*) bir sertifika programıdır.

 • Koçluğun Sanatı ve Bilimi (Modül I-IV) ICF-International Coach Federation tarafından onaylı, 128 ACSTH (Accredited Coach Specific Training Hours) akredite eğitim saatine sahiptir. Modül-V ACTP süreci, 28 saat onaylı ek eğitim saati ve mentör koçluk süreçlerini kapsamaktadır. 
 • Modül- I-IV “Koçluğun Sanatı ve Bilimi” ACSTH gerekliliklerini sağlamaktadır.
 • ACTP sertifikasyonu için Modül-V sürecini tamamlamak gerekmektedir.  


Nasıl Koç Olurum?

 • Yüzyüze / Zoom canlı program süresi toplam 128 saattir.
 • 4 Tam günlük 4 temel modülden (16 tam gün) oluşur.
 • Süreç ortalama 6-7 aydır.
 • Program süreci boyunca katılımcılardan düzenli katılım beklenir.
 • Katılımcılar belirtilen sayı ve aralıklarla düzenli pratik çalışmalar yaparlar.
 • Süreçte ve aralarında koçluk pratiklerinde yetkili Erickson eğitmenleri, ICF ünvanlı mentörler ve süpervizörlerden oluşan uzman bir ekip tarafından süpervizyon desteği verilir.
 • Bu eğitim boyunca teorik bilginin katılımcıya aktarımının yanı sıra, bilgilerin pratik anlamda uygulamaya geçmesi ve kişinin koçluk konusunda yetkinlik kazanmasını sağlayacak pek çok araç, yöntem ve yaklaşım da kullanılır.

Tüm modüller sırasında kendilerinden beklenen tam katılım, pratik çalışmalar, süpervizyonlar ve almaları gereken yazılı geribildirimlerle, 4. Modül sırasında gerçekleşen koçluk pratiği değerlendirmesini onay alarak tamamlayan katılımcılar “Profesyonel Koçluk Sertifikasyon sürecine” dahil olabilirler.


KOÇLUK EĞİTİMİNE KİMLER KATILABİLİR VE KATILIM ÖN KOŞULLARI NELERDİR?

 • Koçluğu profesyonel meslek olarak edinmek isteyenler,
 • Kendini geliştirmek isteyenler,
 • Kurumsal dünyada kendi işinde bu yaklaşımı bir bakış açısı olarak kullanmak isteyenler,
 • Kurum içinde işinin bir parçası olarak koçluk yapmak isteyenler,
 • Liderlik vasıflarını geliştirmek ve yönetsel bir yaklaşım olarak koçluğu kullanmak isteyenler,
 • Yeni nesil çocukları ve öğrencileri ile iletişimini güçlendirmek isteyen ebeveynler ve öğretmenler,
 • Bu alana ilgi duyan ve dileyen herkes katılabilir.


KOÇLUK EĞİTİMİNE KATILIMDA ÖN KOŞULLARI NELERDİR?

Koçluk eğitimine katılımın ve profesyonel koç olmanın temel ön koşulları yoktur. Bununla birlikte “Profesyonel Koç” olma sürecini önemli ölçüde destekleyecek kriterlerden bazıları şunlardır;

 • Kişinin kendini daha önce başka programlarla geliştirmiş olmasının koçluk mesleğini edinme ve gelişim sürecinde önemi ve katkısı vardır.
 • Örneğin, üniversite eğitimi almış, iş yaşamında belli bir süre deneyim sahibi olmuş olmanın getirdiği bakış açısı, deneyim ve birikim, profesyonel koçluk eğitimi ve koçluk alanındaki mesleki gelişim sürecine de önemli artılarla katkı sağlayacaktır.
 • Bununla birlikte, ingilizce başta olmak üzere yabancı dil biliyor olmak, bu alanda dünya genelindeki yabancı kaynakları, uluslararası çalışmaları, uluslararası kongreleri takip edebilmeyi sağlayan, dolayısıyla koçun profesyonel gelişimine katkı sağlayacak bir diğer kriterdir. Dünya’da ve Türkiye’de koçluk eğitimi sürecindeki pratiklerin, profesyonel koçlukların bir kısmı internette online ortamlarda gerçekleşmektedir. Yine birçok uluslararası konferans, eğitim, çalıştaylar ve bilgi paylaşımları da online ortamlara taşınmaktadır. Bu nedenle, kişinin teknoloji ve internet alanındaki yetkinliklerinin gelişimi, koçluk eğitim ve meslek alanındaki gelişimini önemli ölçüde destekleyecektir.


“ERICKSON PROFESYONEL KOÇLUK” SERTİFİKASYON SÜRECİ;

4. Modül sonu itibariyle 6 ay içinde tamamlanabilir. 6 ayı geçen durumlarda, 4 modül eğitim sürecinin tekrar edilmesi gerekir. Sertifikasyon süreci gerekliliklerini tamamlayan ve yetkili eğitmenden onay alan katılımcılara ICF akredite “Erickson Profesyonel Koç Sertifikası” verilir.

Sertifikasyon sürecinde tamamlanması ve onaylanması gereken çalışmalar;

 • 4 modül eğitim sürecinin tüm gereklilikleri ile eksiksiz tamamlanmış olması,
 • En az 8 farklı kişi ile en az 25 saat koçluk yapıldığını gösteren bir liste,
 • En az 3-4 sayfalık, koçun koçluğa bakış açısını ve yorumunu ifade edeceği bir makale çalışması (Koçluk yaklaşımı ile bir kitap özeti, mesleki alanda koçluk yaklaşımı ile yorum getirmek gibi…)
 • En az 2 farklı kişi ile yapılmış 30’ar dakikalık 3 adet koçluk görüşmesi ses kayıtlarının Erickson Türkiye’ye iletilmiş ve onaylanmış olması gerekmektedir.


MODÜL- V / ICF – ACTP AKREDİTASYONU

“Erickson Profesyonel Koç Sertifikası” kişinin resmi olarak koçluk yapabileceğinin bir kanıtı olmakla birlikte (ICF – ACSTH onayı),  profesyonel anlamda koçluk yapmak için Erickson Koçluk Okulu’nun da akredite olduğu Uluslararası Koçluk Federasyonu’nda (ICF), bireysel bir koç olarak ayrıca akredite olmak gerekir. Bu akreditasyon sürecine (ACTP) girmiş ve tamamlamış olan kişiler uluslararası anlamda, Dünya’nın her yerinde koçluk hizmeti verebilirler.

Erickson Coaching International birçok başka koçluk okulundan farklı olarak Uluslararası Koçluk Federasyonu’nda (ICF) sertifikasyon süreci için gerekli olan ACTP (Accredited Certified Training Program) sertifikasını vermek üzere ICF tarafından akredite edilmiş bir okuldur. ACTP sertifikasyon süreci için Modül- V’i tamamlamak gerekir. Denge Merkezi-Erickson Türkiye olarak Modül-V sürecini Türkiye’de ilk kez “Türkçe” olarak gerçekleştirerek, koçluk yetkinlikleri ve kalitesi açısından, koçları uluslararası düzeye taşımaktadır.


MODUL - V SÜRECİ

ACTP sertifikasyon süreci için Modül-V’i tamamlamak gerekmektedir. Bu program 2 gün yüzyüze eğitim ve 4 adet tele konferans şeklinde 1 yıla yaygın olarak gerçekleştirilmektedir.

Modül-V, üç önemli bölümden oluşur:

 • Mentör Koçluklar (6 mentör koçluk): Önceden ses kaydI alınan ½ saatlik koçluk görüşmesinin üzerine, Erickson mentör koçlarınden biri ile skype ortamında 1 saatlik mentörlük almayı kapsar. Süreç boyunca toplam 6 adet mentör koçluk ve geçerli puan almak gerekmektedir.
 • ICF Temel Yetkinlik Eğitimi: Modül-V süresince yapılacak olan toplam 24 saatlik ICF yetkinlik eğitimine aktif katılım gerekmektedir. Her biri 2 saat süreli toplam 12 tele-eğitimin 16 saati 2 günlük yüzyüze eğitimle İstanbul’da gerçekleştirilir ve bu eğitime katılmak zorunludur. Diğer 4 telekonferans elektronik ortamda gerçekleştirilir. Telekonferanslara katılmak katılımcının yararınadır. Ancak katılım olmaması halinde ses kayıtları katılımcılara iletilir.
 • Sözlü Sınav: Tele-eğitim, yüzyüze eğitim ve mentör koçluklar tamamlandıktan ve sınava girebilir onayı aldıktan sonra sözlü sınavdan geçmeyi kapsar. Bu program katılımcıya toplam 2 kez sözlü sınava girme hakkı vermektedir. Yukarıdaki süreçleri tamamlayan koç ICF kriterleri çerçevesinde en az PCC düzeyinde 2 mentör koçun bulunduğu bir ortamda “sözlü sınav” olarak kabul edilen “koçluk görüşmesini” gerçekleştirir. Bu aşamada koçun ICF koçluk yetkinliklerini ACC - Associate Certified Coach (100 saat koçluk ise) veya PCC - Professional Certified Coach (500 saat koçluk ise) düzeyinde sergilemesi istenir ve beklenir. Bu süreçte Erickson Okulu ACTP sertifikasyonu PCC süreci ile sonlanabileceği için sınav sürecinde en az PCC başlangıç düzeyine göre performans beklenir. Başarı ile bu süreci tamamlayan koç Erickson Coaching International ACTP sertifikasını almaya hak kazanır. Sınav sonrası koça geri bildirimde bulunulur. Sınav sürecini tamamlanması halinde Erickson Kanada merkezinden iletilen, orijinal ACTP sertifikası verilir.

Modül-V’i tamamlama süresi 1 takvim yılını aşamaz. En erken 4-6 ayda tamamlanabilir.

Modül V’e katılmak için ön koşullar:

 1. Erickson “TASC: Koçluğun Sanatı ve Bilimi” Programı’nın 4 modülünü bitirmiş olmak veya ICF akredite bir başka koçluk okulu mezunu olmak,
 2. Erickson okulu mezunu olmayıp, diğer akredite okulları bitiren Koçlar için; yarım saatlik Denge Merkezi tarafından onaylı bir adet ses kaydı ve mezun olduğu programın sertifikası gerekmektedir.


ERICKSON KOÇLUĞU’NUN DİĞER EKOLLERDEN FARKI NEDİR?

Milton Erickson Prensiplerini Benimsemiş Olan Erickson Koçluğu;

Tıpkı bir çekirdekten bitki ve meyvenin oluşması gibi, her insanın içinde var olan potansiyelin ortaya çıkmasını destekleyen, o potansiyelin herkeste olduğunu, her insanın tam ve bütün olduğunu ve kişinin o anda içinde bulunduğu her duruma yönelik çözüm, yöntem ve yaklaşımını ortaya çıkarabileceğini baştan kabul eden, bunların açığa çıkmasını sağlamak üzere kişiye ortam ve alan açmayı amaçlayan bir süreçtir. Bir diğer tanımla; “Ağacın tohumunun yeşermesini sağlamak üzere” ortam yaratır.

Erickson Koçluğu’nun Bütünsel Yaklaşımı;

Erickson Koçluğu, her şeyin bir bütünün yansıması olduğu, temel farkındalığından hareketle kişiye ve kişinin tüm yaşam alanlarına bir bütün olarak bakar. Koçluk, bugün dünyada en fazla iş dünyasında kullanılmaktadır. İş dünyasında öncelikle hedefler, işte ulaşılması gereken performans kriterleri, verimlilik gibi kavramlar ön plana alındığı için koçluk çoğu zaman bu alana sıkıştırılmış bir yöntem olarak algılanmaktadır. Erickson Koçluğu’nu diğer yaklaşımlardan ayıran en önemli farklılıklarından biri; ister kurumsal, ister bireysel hangi düzlemde olursa olsun, “insana bütünsel pencereden bakışı” her zaman merkezde tutan ve her şeyi bunun etrafına inşa eden yapısını koruyor olmasıdır.

Beyin Çalışma Sistemlerini Kullanır;

Erickson Koçluğu ayrıca, insan fizyolojisinden hareketle, özellikle beynin çalışma sistemi olmak üzere, kişinin potansiyelini ortaya çıkarma ve davranışsal düzeyde yaşamına yansımalarını, yaşam içinde kişiyi zorlayan yada destekleyen noktaları çok iyi fark etmelerini sağlayan birçok aracı da içinde barındırır. Bir diğer önemli özelliği, kişinin kendi fizyolojik beyin sisteminde, süreç boyunca adım adım ulaşmak isteği sonuçlara giderken, yol boyu onu destekleyecek yepyeni nörolojik yollar oluşturmasını sağlar. Bunların en önemlilerinden biri; “pozitif algılama ve düşünme” becerisi kazandırmasıdır.

Erickson Koçluğu Sistematik Bir Yapıya Sahiptir;

Erickson Koçluğu, bütünsel yaklaşımının yanında, son derece sistematik bir yapıya sahiptir. Metodolojik yöntem ve araçlarla, başlangıcı ve sonu belli olan bir yapı içinde, ne koçun ne de koçluk alanın süreçte kaybolmasına izin vermeden, çözüm ve sonuçlara ulaşabilmeyi destekler. Bu sistematik yaklaşım, koçluk alan kişinin koçluk süreci dışında kendi yaşamında da kullanabileceği, soru sorma, geleceğe ve çözüme odaklanma ve kısa sürede kendi cevaplarına ulaşabilme gibi becerileri kazanmasını da destekler.

Erickson Koçluğu değer odaklıdır;

Erickson Koçluğu, değer sistemlerini inceler ve süreçlerinde kullanır. Koçluk alan kişinin tüm yaşam alanlarında, tüm kimliklerinde değerlerini, mevcut yaşam koşullarıyla değerlerinin uyumluluğunu fark etmesini sağlar. Kişinin hedefleri ve ulaşmak istediği sonuçlara, değerleri penceresinden bakmasını sağlayarak, içsel motivasyonlarını harekete geçirmeyi destekler. Erickson koçluk eğitiminin 3. Modülü, tümüyle değerlere ve değerlerin yaşama yansımalarına odaklanır. “Dünya Değer Sistemleri’ni” inceleyerek değer odaklı koçluk yaklaşım ve yöntemlerini içerir.

Erickson Koçluğu’nun yararlandığı yöntemlerden biri de NLP “Neuro Linguistic Programing” yaklaşımlarıdır.

Erickson Koçluğu’nun kurucusu Dr. Marilyn Atkinson klinik psikoloji deneyiminin üstüne, iş yaşamındaki birçok yaklaşım ve insanın gelişim sürecindeki diğer ihtiyaçlarından hareketle çeşitli bilgi, yöntem, uygulamayı ve NLP yöntemlerini sentezlemiş, Milton Erickson felsefesi temeline dayanan bu programı geliştirmiştir. Program, İNSAN’ın gelişimi yönünde sürekli değişime tabii tutularak her an güncelliğini sürdürür. Bu yaklaşımının bir sonucu olarak, Koçluk sertifika programı dışında da koçları ve koç olmayan katılımcıları farklı “bütünsel insan” gelişim alanında destekleyen çok sayıda eğitim ve hizmeti sunmaktadır. Aynı zamanda Erickson, şu an 40’a yakın ülkede eğitim veren, Dünya’daki en yaygın koçluk eğitim kurumudur.

Sorularınız için: