SPİRAL DİNAMİKLER NEDİR?

İnsanlığın ve dünyanın gelişim süreçleri içerisinde insanın kendini, içinde bulunduğu sistemi, kültürü, durumu ve dünyayı fark etmesi açısından kullanılabilecek güçlü bir haritalama sistemidir. İnsan aslında bir değer varlığıdır. Bu nedenle “Spiral Dinamikler” haritalama sistemi, insanın değer sistemlerini, zaman içerisinde insanlığın dünyada var olduğu günden bugüne nasıl geliştirdiği ve nereye doğru değişim gösterdiğini inceler. Bir anlamda insanlığın yol haritasını ve yolculuk süreçlerini fark etmesini sağlayan bir haritadır.

1970’li yıllarda Prof. Clare W. Graves tarafından geliştirilmiştir. Daha sonra araştırmacı Don Beck and Chris Cowan tarafından giderek dünyada birçok farklı alanda kullanılmaya başlamış ve devam etmektedir.Spiral Dinamik bakış açısı kişiye sosyo-psiko-kültürel dünya bakışı hakkında bilgi vermenin ötesinde iş yaşamında, aile yaşamında, içinde yaşadığı çevrede, toplumda ve dünyada olmakta olanları algılamada önemli bir bakış açısı sağlar.

Denge Merkezi’nde özellikle koçlara ve ilgili herkese yönelik olarak, dönemsel olarak, her biri 4’er tam gün süren, 2 aşamalı “Bütünsel Spiral Dinamikler” Eğitimi düzenlenmektedir. Bu eğitim, Denge Merkezi’nin Spiral Dinamikler alanındaki iş ortağı olan “5Deep Integral”in kurucusu Christopher Cooke ve Dr. Zerrin Başer tarafından verilmektedir.

Eğitim, “Bütünsel Spiral Dinamikler” sistemine yönelik derin bir bilgilendirme ve haritayı okuma sürecinin yanı sıra, eğitim öncesinde katılımcıların tamamladığı ve bu harita üzerindeki kendi süreçlerini ve şuan ki konumlarını gösteren “Online PeopleSCAN® “ sonuçlarını da içerir.

Eğitim, kişilerin şuan ki bireysel haritalarından hareketle, kendini, içinde bulunduğu organizasyonu, kurumunu fark etmelerini sağlar. Ayrıca bu yolculukta nereden nereye ve nasıl gitmek isteyeceğine yada nelere ihtiyaç duyduğuna yönelik analizler yapılmasını sağlayarak farkındalık oluşturur.

Her iki aşamayı tamamlayan “koç” katılımcılar da zaman içinde bu sisteme yönelik analizleri koçluk alanlar için yapabilir ve bu “tanı yöntemini” kullanarak SDi mentör koçu olabililer.