Kurumsal Süreç Geliştirme

SPIRAL DİNAMİKLER ÇALIŞTAYI VE “VITAL SIGNS®”

VITAL SIGNS® tanı sistemi ile dünya değer sistemleri çerçevesinden bir kurumun spiral dinamikler haritasını ortaya çıkararak; kurumun bulunduğu noktayı, gitmek istediği yeri ve gitmek istediği yerle bulunan yer arasındaki yol haritasının aydınlanmasını sağlar. Bir kurumu değerlendirme ve bir anlamda kurumun haritasını ortaya çıkarma yaklaşımıdır.

Çalıştay öncesi, kurumdaki bir takıma veya kurumun tamamına Vital Signs®” çalışması uygulanır. Bir günlük çalıştayla değerlendirme sonuçları çerçevesinde SPİRAL DİNAMİKLER yaklaşımı hakkında temel bilgilendirme yapılarak, takım sonuçlarının altında yatan ana yaklaşımlar ortaya çıkarılır. Bu çalıştayda kişiler öncelikle sistemi algılar ve oradan hareketle kendilerinin, takımlarının ya da kurumun bulunduğu yeri fark ederler. Kurumsal olarak gidilmesi hedeflenen büyük resme yönelik yol haritasını ortaya koyabilirler.

Aynı zamanda bu süreç her bir kişiye bir-e-bir uygulanan, kendi bulunduğu noktadaki yerini ve kurumla uyumlu yada uyumsuz olan, üzerine çalışılması gereken alanların ortaya çıkmasını sağlayan mentör koçlukları içerir. Bir-e-bir geri bildirimler ve koçluk ile kişiler takımın bulunduğu nokta, takımın yol haritası ve yine kurumla uyum çerçevesinde yapılması gerekenleri keşfederler.

Yönetsel pencereden bakıldığında, yöneticilerin kuruma ait bütün fotoğrafı, bütünsel bir pencereden değerlendirmelerini sağlar. Bütünsel Spiral dinamikler yaklaşımı, kişinin fark etmediği ancak davranışlarına yanısyan içsel “ben” alanındaki pek çok farkındalığını ve o süreçlere ait dışa yansıyabilecek sonuçları yansıtır. Aynı zamanda davranışlarının arkasındaki düşünsel sistemlerini ve içinde bulunduğu yaşam koşulları ile potansiyelleri çerçevesinde o düşünsel sistemleri nasıl kullandığını fark ettirir. Bunun kurumun içerisindeki diğer kişiler, takım üyeleri ve nihayetinde kurumun tamamına olan yansımasını ve kurumun genel değer sistemleri ve bakış açısıyla hizalanmasını destekleyecek güçlü bir çalışmadır.


GELECEK RESMİ

Bir günlük bu çalıştay, kurumun, takımın ya da departmanın büyük resmine yönelik birlikte sinerji yaratarak tasarlama, yaratıcılık ve o resmi ortaya çıkarabilme, resme bakabilme ve o resimi yaşama geçirecek yol haritasını tanımlama sürecini kapsar. Herkesin katılımıyla gerçekleşen, sonunda “Evet, bu bizim resmimiz!” dedirten sahiplenmeyi sağlayan ve tüm katılımcıların potansiyellerini harekete geçirerek yaratıcı ve aynı zamanda da keyifli bir süreci içinde barındıran büyük resim tasarlama yaklaşımıdır.


KURUM - ÇALIŞAN DEĞERLERİ UYUMU

Her insanın her davranışının altında, onu neden yaptığına ilişkin bir değeri, bir şeylerin onun için önemi ve o önemden hareketle de onları davranışa geçirme motivasyonu vardır.

İnsanların kendi iş yaşamına yönelik değerler ile kurumun değerlerinin uyumlandırılması kişilerin kuruma olan aidiyetlerini, yaptıkları işe olan adanmışlıklarını ve aynı zamanda yüksek motivasyon, performans ve verimle iş ortaya koyabilmelerini destekler. Dolayısıyla bu çalıştay, bireysel değer farkındalığıyla kurum değerleri arasındaki köprüyü ve yol haritasını fark ettirir. Bunları değerlendirebilmenin yol ve yöntemlerini keşfettirir. Bu farkındalığı daha sonra ortaya çıkarılan bir yol haritasıyla kuruma yansıtmayı amaçlar.


TAKIM GELİŞİMİ – TAKIM KOÇLUĞU

Kurumdaki takımların kurumla uyumlu bir biçimde, kurum büyük resmi, işin gerekleri, kendi değerleri ve kurum değerleri farkındalığıyla yüksek performanslı bir takıma dönüşebilmeleri için bir dizi süreçten geçmeleri gerekir;

  • Takım fotoğrafı: Takımın içinde bulunduğu durumu ve takım aşamalarının neresinde olduğunu, gerçek bir takım olup olmadığını, takımı aşağıya çeken takım süreçlerin olup olmadığını, takımın işleyiş ve sonuçları etkileyen hangi güç dinamiklerin içinde olduğunu gösteren ve takımı gelecekte ulaşılmak istenilen sonuçlara giderken itici güç olabilecek güçlü yönlerin tespit edilmesini sağlayan bir çalıştaydır.
  • Takım Değerlendirmesi: Takım fotoğrafının çekilmesinin ardından; Takımın çalışma biçimini, rol ve sorumluluklarını, takım üyelerinin kendilerini takıma ve sürece ne kadar ait hissettiklerini, takımdaki iletişim, şikayet ve suçlama gibi takımı yerine göre dağılmaya da götürebilecek yaklaşımların farkındalığını ve takım değerlendirmesi yapılmasını sağlar.
  • Takım Koçlukları: “Yüksek performanslı bir takım” olma sürecini destekleyecek yaklaşımları ve takımın birlikte düşünüp, tasarlayıp, üretebilme ve o anda kendi dinamiklerini koruyarak ortaya sonuç çıkarabilme performansını harekete geçiren takım koçluklarını içerir.

Çalıştaylar, takım koçlukları, değerlendirmeler ve bazı konularda eğitimleri de içiren bir programdır. Büyük resimden değerlere, değerlerden rollerin tanımına, takım üyelerinin davranış boyutunda neyi nasıl yapacaklarına ve ortak takım dilinin oluşmasına kadar istenilen sonuçlara ulaşmayı destekleyen uzun soluklu bir süreci içerir.


ORGANİZASYONEL GELECEK TASARIMI

21. Y.Y. da iş yapma biçimleri, kurumsal dinamikler, geçmişten bugüne kullanılmakta olan pek çok yöntem; günümüzün hızı, günümüz insanının düşünsel sistemleri, beyin yapısı gelişkinliği ve eğitim seviyeleri ile iş yapma biçimindeki farklılıklar çerçevesinde hızla değişmektedir. Bununla beraber kurumsallaşma sürecinde ya da kurumsallaşmış kurumların farkında olmadan oluşturduğu ve bu hızla uyumlanamayan hantallaşmış yapıları, bir köprünün iki ucundaki bu iki dinamiğin birbirini çeken değil, neredeyse ayrı yönlere doğru iten kuvvetler oluşturmasına sebep olmaktadır.

Organizasyonel gelecek tasarımı; bugünün kurumların bugünden geleceğe nasıl yapılarla hareket etmeleri gerektiğine, gelecekten bugüne nasıl bir köprü ile bağlanıp, o köprüde bilinçli bir şekilde nasıl yürünebileceğine ve bu dönüşümün nasıl sağlanabileceğine yönelik farkındalık yaratan uzun vadeli bir süreçtir. Bir organizasyonun en tepe yönetiminin bu konuya olan farkındalığı ve inancıyla başlar. Ardından adeta bir tırtıldan kelebeğin ortaya çıkması gibi bir süreçle gelişerek dönüşerek tüm kurumda kendini ortaya çıkarır.

Sorularınız için: