Bütünsel Spiral Dinamikler

Chistopher Cooke tarafından kurulan 5DEEP Integral, Bütünsel Spiral Dinamikler – dünya değer sistemleri yaklaşımları ile kurumlara ve bireylere içinde bulundukları değişim ve gelişimi fark etmeleri ve yönetmeleri için yeni iç görüler sağlamayı amaçlamaktadır.

5 DEEP Integral, Bütünsel Spiral Dinamikler yaklaşımı ile oluşturulmuş olan; Vital Signs haritalama (bireysel değerlendirme) sisteminin oluşturucusu ve uygulayıcısıdır.

Denge Merkezi, Aralık 2011’den bu yana 5 DEEP Integral iş ortağı ve “Vital Signs®” haritalama sistemi Türkiye lisansörü olarak bireylere ve kurumlara değer sistemleri haritalarını keşfetmede hizmetler vermektedir;

SPİRAL DİNAMİKLER NEDİR?

İnsanlığın ve dünyanın gelişim süreçleri içerisinde insanın kendini, içinde bulunduğu sistemi, kültürü, durumu ve dünyayı fark etmesi açısından kullanılabilecek güçlü bir haritalama sistemidir. İnsan aslında bir değer varlığıdır. Bu nedenle “Spiral Dinamikler” haritalama sistemi, insanın değer sistemlerini, zaman içerisinde insanlığın dünyada var olduğu günden bugüne nasıl geliştirdiği ve nereye doğru değişim gösterdiğini inceler. Bir anlamda insanlığın yol haritasını ve yolculuk süreçlerini fark etmesini sağlayan bir haritadır. 1970’li yıllarda Prof. Clare W. Graves tarafından geliştirilmiştir. Daha sonra araştırmacı Don Beck and Chris Cowan tarafından giderek dünyada birçok farklı alanda kullanılmaya başlamış ve devam etmektedir.


Spiral Dinamik bakış açısı kişiye sosyo-psiko-kültürel dünya bakışı hakkında bilgi vermenin ötesinde iş yaşamında, aile yaşamında, içinde yaşadığı çevrede, toplumda ve dünyada olmakta olanları algılamada önemli bir bakış açısı sağlar.

“Vital Signs®” kişinin “Spiral dinamik” haritasında yerini ve o anda içinde bulunduğu yolculukta hangi değer sistemlerinden bakmakta olduğunu gösteren bir “tanı sistemi” dir. Denge Merkezi Spiral Dinamikler ilgili çalışmaları ve bu konunun Türkiye’de gündeme gelmesini ilk kez sağlamış, “Vital Signs®” in Türkiye’deki resmi temsilcisidir. Bu alanda kendini keşfetmek isteyen herkes Denge Merkezi’nden Türkçe'ye çevrilmiş “Vital Signs®” tanı aracını uygulamak için başvurabilir.


BÜTÜNSEL SPİRAL DİNAMİKLER EĞİTİMİ

Denge Merkezi’nde özellikle koçlara ve ilgili herkese yönelik olarak, dönemsel olarak, her biri 4’er tam gün süren, 2 aşamalı “Bütünsel Spiral Dinamikler” Eğitimi düzenlenmektedir. Bu eğitim, Denge Merkezi’nin Spiral Dinamikler alanındaki iş ortağı olan “5 Deep Integral”in kurucusu Christopher Cooke ve Dr.Zerrin Başer, MCC tarafından verilmektedir.

Eğitim, “Bütünsel Spiral Dinamikler” sistemine yönelik derin bir bilgilendirme ve haritayı okuma sürecinin yanı sıra, eğitim öncesinde katılımcıların tamamladığı ve bu harita üzerindeki kendi süreçlerini ve şu anki konumlarını gösteren “Vital Signs®” sonuçlarını da içerir. Eğitim, kişilerin şu anki bireysel haritalarından hareketle, kendini, içinde bulunduğu organizasyonu, kurumunu fark etmelerini sağlar. Ayrıca bu yolculukta nereden nereye ve nasıl gitmek isteyeceğine yada nelere ihtiyaç duyduğuna yönelik analizler yapılmasını sağlayarak farkındalık oluşturur.

Her iki aşamayı tamamlayan “koç” katılımcılar da zaman içinde bu sisteme yönelik analizleri koçluk alanlar için yapabilir ve bu “tanı yöntemini” kullanarak SDi mentör koçu olabililer.

Bütünsel Spiral Dinamikler - II. Seviye eğitimi toplam 8 haftalık 2'şer saatten oluşan online bir eğitim sürecidir.


BÜTÜNSEL SPİRAL DİNAMİKLER – SDi EĞİTİMİ NE SAĞLAR??

Bu eğitim, insanlığın evrimsel sürecinde, “Ben bu evrimsel haritanın neresindeyim? Nereye doğru gidiyorum? Bir sonraki fark edeceğim yolun durakları neler? Daha farklı neler yaparsam bu süreç beni destekler?” gibi soruların cevaplarını oluşturur. Böyle bir programa katılmanın getirdiği farkındalık ve katkılar, sadece kişinin kendisine değil, aynı zamanda çevresine, işine, yaşamına, ailesine, tüm ilişkilerine ve yaşamının tamamına yansır.

Sorularınız için: