Kurumsal Koçluk

KOÇLUK

KURUMSAL KOÇLUK NEDİR?

Kurumlarda, lider, yönetici ya da çalışanlara yönelik olarak uygulanan, kişilerin, kurumun büyük resmi, değerleri ve gerekli yetkinlikleriyle uyumlanması, sahip olduğu potansiyeli daha da verimli hale getirerek iş yapma biçimlerini ve hedeflerini sonuçlara yansıtabilmesi için tüm kaynaklarını harekete geçirip kendi farkındalığını arttırmasını destekleyen yaklaşımdır. Kişilerinin performans ve yetkinliklerini desteklemek üzere uygulanabildiği gibi kurum içindeki iletişim, süreç yönetimi veya verimli bir takım üyesi olma gibi pek çok alanda, daha bütünsel ve uyumlu bir potansiyelin harekete geçmesini sağlar.

Kurumun ve kişinin en önemli kazanımları; her şeyden önce yapılan işe ve iş yapma biçimine olan farkındalık, yönetsel becerilerde ya da diğer yetkinliklerde gelişim, yaratıcılık ve odaklanma potansiyelinin ve iç motivasyonun gelişmesi, aynı zamanda daha bütünsel ve sistematik bir bakış açısı kazanarak bunun iş sonuçlarına yansımasıdır.

Bir kurumun koçluğa olan yatırımı aslında o kişiden alabileceği performansın artması nedeniyle, nihayetinde kuruma dönüş sağlayacaktır ve önemlidir.


YÖNETSEL KOÇLUK

Yönetsel koçluk, bir anlamda üst düzey yöneticinin yönetsel yalnızlığına yol arkadaşlığı yapmaktır. Farklı düşünce ve fikirleri sesli düşünmesine alan açtığı ve odaklı düşünme sağladığı için yaratıcılık süreçlerini destekler. Kişinin bilinç dışı alanda bildiği ama o an farkında olamadığı pek çok şeyi fark edebilmesini sağlar.

Kurumsal koçluk süreci; koç, yönetici ve koçluk alacak kişinin bir araya gelerek bir ön çalışma yapması, koçluk çerçevesini belirlemesi ile başlar. Kurum kişiden beklentilerini, bu koçluk sürecinde ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyarken, koçluk alacak kişinin de bunları kabul ve onayı gerekir. Bu çerçevede ölçüm kriterlerine yönelik kullanılacak yöntemler ve yaklaşımlar belirlenerek koçluğa başlanır. Bir kurumsal koçluk süreci 6 - 12 görüşme ile gerçekleşir. Koçluk uzun süreli veya sürekli de olabilir. Bu süreçte, çizilen çerçevede kişinin gelişimini destekleyecek pek çok yöntem ve yaklaşımla yürünmesi esastır.

Koçluk, diğer özel alanlarda olduğu gibi kurumsal dünyada da tamamen gizlilik içerdiğinden, koçluk görüşmeleri içeriğine ilişkin herhangi bir paylaşım söz konusu olmaz. Koç, süreçle ilgili geri bildirimleri paylaşır ve koçluk alan kişi kendi hedeflerinin değerlendirilmesiyle kendisi tarafından veya koçla birlikte hazırladığı raporları yönetimine sunar.


PERFORMANS KOÇLUĞU

Performans koçluğu, kişinin belirlenen hedeflere ulaşmada performansını artırmasına yönelik olarak özel tanımlanmış alanlar üzerine çalışıp gelişim sağlaması amacıyla gerçekleşir. Performans koçluğu kişileri zamanını daha iyi yönetmesi, hedeflere odaklı olabilmesi ve ilgili alanlarda gerekli performansı ortaya koyabilmesi adına yetkinliklerini (teknik ya da özel) daha güçlü bir şekilde ortaya koyabilmesi ve geliştirmesi alanlarında destekler.


TAKIM KOÇLUĞU HİZMETİ

Günümüzde kurumlar birçok projeyi takım çalışmalarıyla gerçekleştirmektedir. Bununla birlikte organizasyonel yapılar insanların takımlar halinde çalışarak daha verimli ve sinerjik sonuçlar ortaya çıkarabildiğini desteklemektedir. Takım koçluğu; öncelikle bir takımın takım dinamiklerini sıradan bir takımdan “yüksek performanslı” bir takıma geliştirmesinde, takım ortak değerleri ve büyük resminin fark edilmesinde ve buradan hareketle takım içerisinde sinerji yaratacak ortak dilin oluşmasına yönelik oldukça destekleyici bir yaklaşımdır.

Bunun yanı sıra herhangi bir takımın özellikle yaratıcılık, proje geliştirme veya bir projeyi sürdürme aşamalarında dışarıdan bir takım koçu ile çalışması; takım üyelerinin maksimum faydayı ortaya koyarak ulaşılabilecek maksimum sinerjiyi yaratabileceği ve güçlü yaratıcılığın ortaya çıktığı bir süreci destekler.

Takım koçluğunda takım üyeleri, sadece işi üretmek konusunda değil, aynı zamanda ortaya çıkardıkları yüksek motivasyon, performans ve sonuçlar itibariyle de böyle bir sürecin onlarda oluşturduğu pozitif tatmini deneyimlerler.

Bir takımın yüksek performanslı çalışmaları hayata geçirme süreçlerinde, dış göz olan ve takımın bütün bunları ortaya koyabileceği alanı açan bir takım koçuyla çalışması, katma değeri yüksek bir verimi ortaya koyma ihtiyacında olan takımlar için çok destekleyicidir.


GÖLGE KOÇLUK

Gölge koçluk, bir liderin liderlik potansiyelini geliştirmek üzere bir koçla çalışmasının ötesinde, kendi performans ve yetkinliklerine yönelik olarak koçla birlikte belirledikleri kriterler doğrultusunda koçun, lideri kendi ortamında bir gölge sessiz bir şekilde izlemesini içerir. Bu gözlem sürecinin ardından, birlikte belirledikleri kriterlerin yerine gelip gelmediğini ve gelişim süreçlerini koçluk seansları ile değerlendikleri ve doğrudan liderin liderlik potansiyelini geliştirici bir yaklaşımdır.

Sorularınız için: