Bireysel Değerlendirme Hizmetleri

Denge Merkezi birlikte çalışılan kişilerin ihtiyacına göre gerekli durumlarda farklı yöntemler kullanır. Bunlar, bir-e-bir koçluk görüşmeleri sırasında tespit edilerek uygulanır.

Denge Merkezi, Spiral Dinamikler değerlendirme aracı resmi uygulayıcısı olarak, ilgili bireysel ve kurumsal süreçlerde bu haritalama ve tanı sistemini kullanmaktadır.

5 DEEP - SPIRAL DİNAMİKLER

Chistopher Cooke tarafından kurulan 5DEEP Integral, Bütünsel Spiral Dinamikler – dünya değer sistemleri yaklaşımları ile kurumlara ve bireylere içinde bulundukları değişim ve gelişimi fark etmeleri ve yönetmeleri için yeni iç görüler sağlamayı amaçlamaktadır.

5DEEP Integral, Bütünsel Spiral Dinamikler yaklaşımı ile oluşturulmuş olan; Vital Signs haritalama (bireysel değerlendirme) sisteminin oluşturucusu ve uygulayıcısıdır.

Denge Merkezi, Aralık 2011’den bu yana 5DEEP Integral iş ortağı ve “Vital Signs®” haritalama sistemi Türkiye lisansörü olarak bireylere ve kurumlara değer sistemleri haritalarını keşfetmede hizmetler vermektedir;


SPİRAL DİNAMİKLER NEDİR?

İnsanlığın ve dünyanın gelişim süreçleri içerisinde insanın kendini, içinde bulunduğu sistemi, kültürü, durumu ve dünyayı fark etmesi açısından kullanılabilecek güçlü bir haritalama sistemidir. İnsan aslında bir değer varlığıdır. Bu nedenle “Spiral Dinamikler” haritalama sistemi, insanın değer sistemlerini, zaman içerisinde insanlığın dünyada var olduğu günden bugüne nasıl geliştirdiği ve nereye doğru değişim gösterdiğini inceler. Bir anlamda insanlığın yol haritasını ve yolculuk süreçlerini fark etmesini sağlayan bir haritadır. 1970’li yıllarda Prof. Clare W. Graves tarafından geliştirilmiştir. Daha sonra araştırmacı Don Beck and Chris Cowan tarafından giderek dünyada birçok farklı alanda kullanılmaya başlamış ve devam etmektedir.Spiral Dinamik bakış açısı kişiye sosyo-psiko-kültürel dünya bakışı hakkında bilgi vermenin ötesinde iş yaşamında, aile yaşamında, içinde yaşadığı çevrede, toplumda ve dünyada olmakta olanları algılamada önemli bir bakış açısı sağlar.

“Vital Signs®” kişinin “Spiral dinamik” haritasında yerini ve o anda içinde bulunduğu yolculukta hangi değer sistemlerinden bakmakta olduğunu gösteren bir “tanı sistemi”dir. Denge Merkezi Spiral Dinamikler ilgili çalışmaları ve bu konunun Türkiye’de gündeme gelmesini ilk kez sağlamış, Vital Signs®” in Türkiye’deki resmi temsilcisidir. Bu alanda kendini keşfetmek isteyen herkes Denge Merkezi’nden Türkçe'ye çevrilmiş Vital Signs®” tanı aracını uygulamak için başvurabilir.


“VITAL SIGNS®” UYGULAMA ve MENTÖRLÜK HİZMETLERİ

Bütünsel Spiral Dinamikler bilgi ve sistemi çerçevesinde hazırlanmış olan, internet ortamında kişiler tarafından bireysel olarak tamamlanan, kişiye değer sistemleri penceresinden şu an bu haritada nerede olduğunu, gelişim ve değişim yönünü, bireysel gelişim nehrinde tıkalı olan alanları fark etmesini sağlayacak veriler sunan bir değerlendirme aracıdır. Testin sayısal ve grafiksel sonuçlarından yola çıkılarak bir yorumlama sürecini değil, koçluk yaklaşımlarıyla sorular sorarak, kişinin o verilerden hareketle kendi özgün farkındalıklarını oluşturmasını sağlar.

Denge Merkezi’nde bu testi yanıtlayan kişilere, değerlendirme sonuçlarına yönelik yarım saatlik mentörlük hizmeti verilmektedir. Dileyen herkes bu testi tamamlamak ve mentörlük almak üzere bizimle iletişime geçebilir.


Diğer Kişisel Değerlendirme Sistemlerinden Farkı Nedir?

Kişinin içinde bulunduğu kültür, ülke ve ortamın, dünya değer sistemleri içerisindeki yerini ve bu açısından da haritadaki kendi konumunu görmeye yönelik çok ciddi bir farkındalık sağlar. Bir diğer önemli farkı ise, insanları belli bir alana dahil etmekten çok o an için bulundukları ve yarın değişebilecek olan konumu gösteriyor olmasıdır.

Dolayısıyla, “Ben neredeyim? İçinde bulunduğum coğrafyayla nasıl örtüşüyorum? ya da örtüşmüyorum? İçinde bulunduğum şirketin yapısı nerede? Ben şuan işimle ne kadar uyumluyum?” gibi sorulara ait resimleri görmesini sağlar. Kararlarını, yolunu ve yolculuğunu daha farkındalıklı belirmesini destekler.

Koçluk alacak kişinin kendi kişisel nehrinin nerede ve nasıl akmakta olduğunu, tıkanıkları ve “nasıl” sorularının cevabını keşif ile belli bir zaman diliminde yapılan koçluğun sonuçlarının etkisini değerlendirmede ciddi farkındalık sağlayarak koçlara yardımcı bir “ölçme-değerledirme-assessment tool” aracı olarak hizmet eder.

Sorularınız için: