Dr. Zerrin Başer, MCC

Dr. Zerrin Başer,

ICF akredite Profesyonel Koç (MCC), eğitmen olarak özellikle üst düzey yönetici ve liderlere yönelik koçluk hizmetleri, liderlik programları uygulamakta, profesyonel koçluk mesleğinin Türkiye’de ve dünyada gelişimi için eğitim ve çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Temmuz 2008’den itibaren Erickson Coaching International’ın Türkiye ve KKTC eğitim ve yapılanmasının temsilciliği ve sorumluluğunu yürütmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm Türkiye ve KKTC’de Erickson “Koçluğun Sanatı ve Bilimi” ve N.L.P – Neuro Linguistic Programing sertifikasyon programlarını düzenlemektedir. Erickson Coaching International eğitmen ve danışma kurulu kadrosunda olan Dr. Başer, Avrupa Ülkelerinde uluslararası eğitmen olarak çalışmaktadır. Yaklaşık 5.000 saati aşkın profesyonel koçluk deneyimi vardır.

2004 yılında Denge Merkezi Danışmanlık şirketini Ankara’da kurmuş, 2010’da İstanbul şubesini açmıştır. Dr. Zerrin Başer, yaklaşık 24 yıldır bireysel ve kurumsal gelişim alanında da çalışmakta olup, özellikle kişi ve kurumların potansiyellerini ortaya çıkaran bütünsel metodolojileri, değer ve insan odaklı sistem yaklaşımlarını ve verimli takım süreçlerine yönelik bilgi ve deneyimlerini paylaşmaktadır. 2008 - 2014 yılları arasında Leadership Management Intstitute (LMI) Türkiye lisansörlüğü ile Liderlik Üniversitesi ve Liderlik Zirveleri programlarını yürütmüştür. 2012 yılında 5 DEEP Ltd. ile işbirliği yaparak Bütünsel Spiral Dinamikler: Dünya Değer Sistemleri'nin Türkiye’deki temsilcisi ve uygulayıcısı olmuştur.

Dr. Başer, Robert Koleji’nin ardından Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirmiş ve Aile Hekimliği Uzmanlık ihtisası yapmıştır. Sağlık alanında proje ve danışmanlık hizmetleri geçmiş iş yaşamının deneyimlerini oluşturmuştur.

İki hekim arkadaşı ile birlikte kaleme aldığı “YENİ İNSAN – Bütünden Gelen Sağlık” isimli kitabı Mart 2015’de Doğan Novus Yayınevi tarafından yayınlanmıştır.