Liderlik Programları

Günümüzde insan kısa sürede çok yoğun bilgiye muhatap kalmakta, ilgi ve dikkat alanına giren çok fazla şey olmaktadır. İnsanın gelişim ve değişim hızının arttığı 21. Y.Y.’ da kişilerin değişim ve gelişim süreçlerini yönetebilmesi ve hızlı adaptasyon sağlayabilmesinde “liderlik” yaklaşımlarının dönüşümü de önemli rol oynamaktadır.

Bireyleri vizyonlarına ortak eden, motivasyonlarını arttıran, önlerini açan ve her alanda model olan liderler ve kurumlar öne çıkmaktadır.

21. YY. Yaşam koşulları, insanı yaşamının her alanında kendi kendinin lideri olma konusunda gelişime zorlamaktadır. Denge Merkezi, birey ve kurumların değişim ve dönüşümünü en verimli biçimde yönetebilmesi için “Dönüşümsel Liderlik” ve “Kendinin Lideri Olma”, “Organik Turkuaz Liderlik” ve benzer alanlarda koçluk ve kurumsal programlar sunmaktadır.

21. YY DA BÜTÜNSEL LİDERLİK

Liderlik, bilindik yaklaşımlardan ezber bozanlara doğru her yeni nesil ile birlikte yeniden şekillenmeye başlıyor, dönüşüyor. Geleceğin liderliği organizasyonlarda günümüz anlayışı ile bir lidere ihtiyaç duyulmasından çok organizasyonun misyonu ile bütünleşmiş, insana dair her şeyi kapsayıcı ve insancıl yaklaşımları ortaya koyabilen bir liderlik biçimi olarak yansıyor.

21. Y.Y. “bütünselliğin” deneyimlenmeye başladığı bir yüzyıl. Liderlik anlayışı da öğrenmenin başı çektiği, vizyonun insanları bir diğerine bağladığı, eylemin enerjiyi yarattığı ve kendine hesap verebilmenin doğallığı ortaya çıkardığı bir forma dönüşüyor.

21. Y.Y.da Bütünsel Liderlik; bir hikâyenin etrafında, ilişkilerin işbirliği ile geliştiği, insanlara olan etkinin kapsayıcı anlayışla yansıdığı, rotanın yeni keşiflerle belirlendiği, ağların insanları şekillendirdiği ve yaratıcılığın özgürlükle el ele yürüdüğü bir liderlik modelidir. İnsanın en önemli potansiyeli olan yaratıcılığını ortaya koymasını sağlar.

Bu program; her insanda var olan doğal-organik lider potansiyelinin giderek yeni nesil kurumlarda ve yeni nesil organizasyonel anlayışla ortaya çıkmaya başladığı günümüzde, katılımcılara özellikle yönetsel pencereden daha farklı nasıl bakabileceklerini fark ettirir. Ufukta görünmeye başlayan yeni liderlik anlayışının keşfini ve o liderin ya da liderlik anlayışının gözünden var olan süreçleri değerlendirmelerini sağlarken; mevcut süreçleri oraya doğru nasıl taşıyabileceklerine dair bir yol haritası oluşturur.

Sorularınız için: