Denge Merkezi Programları

BÜKO: “Bütünsel Beyin ile Kuantum Okuma Atölyesi” 

Eğitmen: Sema K. Tezer

Hızlı öğrenme, fotoğrafik okuma ve NLP metodolojilerinin bir sentezi olarak geliştirilen yöntemlerle bütünsel beyin sistemimizi harekete geçirip, “Bilinç Dışı Alan” kaynağımızı kullanıma açarak, yazılı materyal okuma sürecimize büyük bir esneklik, hız, ANLAM /AMAÇ /ODAK ve sezgisellik kazandırmak üzere tasarlanmış 3 tam gün + 2 okuma odasından (2’şer saat) oluşan bir atölyedir.
Okuma sürecinde zaman ve odak kontrolünü elinize alarak verimli olmak ve kısa sürede fazla veriye ulaşmak, yazar ve kitapla sezgisel bağlantı kurarak okumak, bütünsel beyin kapasitenizi devreye sokarak, bütünsel, fotoğrafik ve sezgisel algılarınızı açmak, ezberlemek yerine özümsemek ve verileri uzun dönemli hafızanıza kaydetmek, okuma sürecinde beyninizin görselleştirme becerisini kullanmak, "özgün" öğrenme becerilerinizi keşfetmek ve işe yaramayanlardan özgürleşmek, "Zihin Haritalama" yoluyla kitapları özetlemek ve 3'den fazla kitabı aynı anda sentezleyebilmek gibi becerileri kazanmanızı destekler.

Atölye, NLP Practitioner ve/veya Erickson Koçluğun Sanatı ve Bilimi Sertifika Programı katılımcılarına açıktır.

 

Koçlar için Görselleştirme Atölyesi 

Eğitmen: Sema K. Tezer

Koçların A4 yada A3 kağıt üzerinde, koçluk alanı maksimum derecede destekleyecek biçimde anlaşılır, etkili, görsel ve sade not alma becerilerini geliştirecek teknik bilgi ve deneyimleyerek öğrenme alanı sağlayan 2 tam günlük bir atölyedir. Not alma sürecini lineerlikten çıkararak beynin bütünsel algısına hizmet edecek şekilde görsel ikonlarla basit göreselleştirmeler yaparak, okunaklı yazı, renk kullanımı ve kağıt oran orantı ölçek ayarı gibi temel düzey not tutma tekniklerini kazandırmayı amaçlar.

 

Sesinin Gücünü Keşfet “Entonasyon Sanatı”

Eğitmen: Narınç Ataman, PCC

Liderlik, Yöneticilik ve KOÇLUK’ta, etkili iletişim için ses tonu ve konuşma stilini geliştirmek ve çeşitlendirmek isteyenlere yönelik bir programdır. Bu programla daha temiz ve duru konuşma yetkinliği kazanır, sesinizi farkındalıkla kullanma ve Ses tonunu çeşitlendirme becerisi geliştirirsiniz. Program tüm ekollerden mezun koçlar ve koçluk eğitimi sürecinde olanlar, eğitmenler, yöneticiler ve konuya ilgi duyan herkese açıktır.

 

Koçlukta Satış Teknikleri 

Eğitmen: Narınç Ataman, PCC

Temel koçluk eğitimini tamamlamış ve koçluğu profesyonel olarak hayata geçirmek isteyen katılımcılar için ilham veren, harekete geçiren 20 saatlik eğitimdir. 2 tam gün yüz yüze eğitim ve 4 saatlik bir takip çalıştayından oluşmaktadır. Farklı mesleklerden gelerek koçluk mesleğine yönelen sizlere, hizmetlerinizi halka ulaştırma konusundaki bireysel engellerinizi aşma, satış ve pazarlamada temel bilgi ve yaklaşımlarını öğrenme ve deneyimleme, birlikte sinerji yaratma fırsatı sunma yolculuğudur. Program tüm ekollerden mezun koçlar ve koçluk eğitimi sürecinde olanlar ile koçluğu meslek edinmek isteyenlere açıktır.

Sorularınız için: