UYGULADIĞINIZ PROJELERDE SDI UYGULAMASINI NASIL ÖLÇÜMLÜYORSUNUZ?

Kurumlarda uyguladığımız proje ve ondan sonra yaptığımız çalışmaları tamamladıktan sonra, bir aşamada yeniden Online PeopleSCAN® testi yaparak ölçümlemek mümkündür. Bununla beraber, kurumun koyduğu diğer hedefler, amaçlar ve onları ölçmeye yönelik belirlenen kriterler yine bir faktördür. Ayrıca kullanılan araçlar da bu ölçümü destekler.

Örneğin; iç memnuniyet veya kurumun kendi sistemine yönelik değerlendirme araçlarının bu süreçte, SDi değerlendirmesi ile birlikte uygulanması, kurumsal çalışmayı daha anlamlı hale getirir. Ancak diğer kullanılan araçlar da, burada çıkan sonuçlara göre revize edilmek durumunda kalınabilir.