Takım Koçluğu

Takım Koçluğu Eğitimi

Takım Koçluğu Eğitimi; koçların takımlara koçluk yapabilmelerini sağlayacak, takım dinamikleri, takımı dinleme ve takımı istenilen yönde destekleme, sistem yaklaşımları ve yöntemlerinin paylaşıldığı bir eğitimdir. Programa katılmak için temel koçluk eğitimi gerekir. Koçların, kurumsal alanda en fazla katkı sağlayan “takım koçluğu yetkinliklerini” kazanmalarını destekler. ICF onaylı bir programdır. (14 CCEUs - 10 Core Competencies)

Kurumsal Takım Koçluğu Hizmeti

Kurumsal Takım Koçluğu HizmetiKurumlarda hemen her çalışma süreci bir takımla gerçekleşmektedir. Takımlara yapılan koçluk; bir takımın, sıradan bir takım hatta bir araya gelmiş bir “topluluktan”, “yüksek performanslı”, üretken, verimli ve motivasyonu yüksek, yaratıcı potansiyelini harekete geçirmiş bir takıma doğru gelişmesini, takım ortak değerleri ve büyük resminin fark edilmesi ve takım içerisinde ortak dilin oluşmasına yönelik destekleyici bir yaklaşımdır. Ayrıca takımlardaki, proje geliştirme veya bir projeyi sürdürme aşamalarında; maksimum sinerji ve güçlü innovatif yaratıcılığın ortaya çıkmasını destekler.

Sorularınız için: