Spiral Dinamikler

“Spiral Dinamikler” haritalama sistemi, insanlığın değer sistemlerinin, “insanın” dünyada var olduğu günden bugüne nasıl geliştiği ve nereye doğru değişim gösterdiğini inceler. İnsanlığın ve dünyanın gelişim süreçleri içerisinde; insanın kendini, içinde bulunduğu sistemi, kültürü, durumu ve dünyayı fark etmesi açısından kullanılabilecek güçlü bir haritalama sistemidir.

Denge Merkezi, 5DEEP Integral iş ortağı ve “Vital Signs®” haritalama sistemi Türkiye lisansörü olarak bireylere ve kurumlara değer sistemleri haritalarını keşfetmede hizmetler vermektedir.

Sorularınız için: