Mentörlük

Koçlara Mentörlük Eğitimi ve Hizmeti

Koçluk eğitimini tamamlayıp, bir koç olarak daha profesyonelleşmek isteyenlere yönelik bilgi, deneyim ve yaklaşım paylaşımlarının yanı sıra, koçlara yaptıkları koçluklar için birebir, geliştirici geri bildirim verilmesini kapsar. Koçlara mentörlük eğitimi, Modül V süreci içinde koçu ICF akredite bir koç olarak geliştirir ve ACTP sertifikasyonu ile birlikte, yapacağı en az 100 saat koçluk ile koçu ACC olma noktasına taşır. Programın bitiminde sınav süreci ve kalibrasyon PCC düzeyine göre yapılmakta, bu da koçun profesyonel gelişimine önemli katkı sağlamaktadır.

Kurum İçi Mentör Yetiştirme

Kurumları destekleyen en önemli programlardan biridir. Kurum yöneticilerinin bilgi ve deneyim aktarımlarını koçluk bakış açısı kullanarak, belli bir süre içinde, yapılandırılmış ve sistemik bir yaklaşımla, daha güçlü bir şekilde yapmalarını destekler. Mentee gelişimini sağladığı gibi mentörlük yapan yöneticinin de kendisini geliştirmesini destekler. Eğitim, koçluk ve süreç takip çalışmalarından oluşur. Bu program için kurumun yapılandırılmış mentörlük programına/kültürüne karar vermiş olması ve mentörlerin bir mentee belirlemiş olması gerekir.

Sorularınız için: