Kurumsal Süreç Geliştirme

Kurumların öncelikle insan potansiyellerinin gelişimi ile ilgili olarak gereksinimlerinin saptanması, ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda koçluk ve insan gelişimi ekseninde uygun programların, süreçlerin tasarlanması, uygulanması ve kurumlarda özellikle insan odaklı yaklaşımların kalıcı, sürdürülebilir, geliştirici ve kuruma katkı sağlayıcı olması için düzenli olarak kuruma “kurumsal gelişim koçluğu” yapılmasını içerir. Kurumun yönetsel takımları ile düzenli çalışmalar yapılarak, uygulanan ve uygulanacak olan programların takibi, izlenmesi ve desteklenmesi hizmetlerini kapsar.

Sorularınız için: