Kurumsal Koçluk

Kurumsal koçluk, bir kurumun kültür ve organizasyonun ana belirleyicileri ve modelleri olan üst düzey yönetimden başlayarak, kurumun “İNSAN” ve “DEĞERLER” odağında hizalanmasına katkı sağlar.

Kurumsal koçluğun faydaları arasında şunlar sayılabilir;

  • Liderlik yetkinliklerini geliştirme,
  • Olduğunun daha iyisi olma,
  • İnsan potansiyeli gelişimi üzerinde çalışma,
  • İş yaşamı ve yaşamın diğer alanları arası dengeyi oluşturma,
  • Güçlü odaklanma ile sorunlara çözümler oluşturabilme,
  • Yaratıcılık potansiyelini daha fazla kullanabilmenin yollarını keşfetme,
  • Karar alma ve yönetim süreçlerinde verimliliği artırma,
  • Performans ve verimlilik artışının kişiye/kuruma özel farkındalığını artırma,
  • Değişimi yönetebilme,
  • İnovasyonun ortaya çıkarılması.

Sorularınız için: