Geleceğin Organik Liderlikleri Okulu

Denge Merkezi; “GELECEĞİN ORGANİK LİDERLİKLERİ OKULU” konsepti çerçevesinde 10 yıldan fazla sürede koçluk yaklaşımlarını ve bakış açılarını da içeren birikim ve sentezini, özellikle kurumların gereksinimleri doğrultusunda bir üniversite anlayışı ile sunmaktadır.

”Lider” yerine “Liderlikler”in çoğul olarak kullanımı özellikle seçilmiştir. 21.Y.Y, geçmiş kuşaklarca tanımlanan liderlik algısının ötesinde “liderlik” kavramına ve bir kurumda yarattığı etkilere farklı tanımlar ve yaklaşımlar getirmeyi zorunlu kılmaktadır. Eşzamanlı olarak insan potansiyelinin gelişimi sonucu özellikle de kurumsal dünya başta olmak üzere sosyal yaşamın pek çok alanında gereksinimlere göre farklı “liderlikler” ortaya çıkmaktadır.

Programın adında yer alan “Organik” kavramı en genel tanımı ile yaşamda içinde İNSAN olan tüm yapıların canlılığını ve değişim, gelişimini, doğallığını ifade etmektedir. Tam olarak bu yaklaşımdan hareketle zaman içinde gelişme ve gereksinimlere göre değişiklikler bu programın kendisinin de en önemli özelliğidir.

“Geleceğin Organik Liderlikleri Okulu” sadece yönetsel kademelere gelen bireyleri değil iş yaşamı başta olmak üzere insan gelişimi ve farkındalığı çerçevesinde işe yeni girenden, iş yaşamını kurumsal dünyanın dışında farklı şekillerde sürdürmek isteyenlerde dahil geniş bir yelpazede destekleyici ve geliştirici programlar sunmak üzere oluşturulmuştur.

Sorularınız için: