Durum Değerlendirmesi

En uzak hedeflere ulaşmak için ilk adımı atmak önemlidir. İlk adımı sağlam atmak ise mevcutta nerede durduğunu iyi bilmekle sağlanır. Birey ve kurumların kendileri için belirledikleri hedef ve gelişimi gerçekleştirmek için öncelikle mevcut durumlarını bilmeleri önemlidir.

Bireysel Durum Değerlendirme

“Vital Signs®” haritalama sitemi ile yapılmakta, bireyin içinde bulunduğu değer sitemleri, değişime olan yaklaşımı, kendisini ve çalıştığı kuruma ilişkin değerlendirmelerini içeren haritalama sistemi bireyleri değişim potansiyellerinin sınırsız olduğu kabulü ile ele alır. “Vital Signs®” geri bildirimleri bu konuda yetkin Erickson Koçları tarafından yapılan mentörlük görüşmesi ile verilir ve bireylerin yol haritaları oluşturmaları desteklenir.

Kurumsal Durum Değerlendirme

 Kurumun tamamı veya belirlenen takımlar “Vital Signs®” haritalama sistemini kullanırlar, hem bireylerin hem de takım/kurumun haritası çıkar. Tüm takımın katılımı ile düzenlenen çalıştay ile sonuçlar değerlendirilir, “Spiral Dinamikler” teorisi, günlük yaşama etkileri örnekler üzerinden paylaşılır. Harita üzerinden bireylerin mentörlükleri yapılır ve son duruma uygun takımın

Sorularınız için: