Görsel Uygulamalar

İnsan beyninin görselleştirerek düşünme ve kaydetme niteliğinden ve insanların %88’den fazlasının görsel ve kinestetik yolla öğreniyor olduğu bilgisinden hareketle, “görsel uygulamaların” en temel amacı;

  • Toplantılar, kongreler, takım çalışmaları, eğitimler, sunumlar, bireysel koçluklar ve danışmanlık gibi süreçlerde ortaya çıkan fikir, düşünce ve sonuçların “görülebilir” ve “kalıcı” olmasını sağlamak ve/veya
  • Kişiler arası diyaloglar veya takım çalışmalarındaki; “anlama - anlaşılma”, “yaratım - üretim ve beyin fırtınası” süreçlerinde, görsel uygulamalar aracılığı ile kişi ya da grupları desteklemektir.

Denge Merkezi’nde, bireysel ve kurumsal hizmetlerimizin özgün tamamlayıcısı ve destekleyicisi olarak; eğitimler, takım çalışmaları, koçluklar, toplantı ve kongreler gibi alanlarda uygulamakta ve aşağıdaki 2 başlık altında “Görsel Uygulama” hizmetleri sunmaktayız.

Grafik Özetleme (Graphic Recording)

Her tür toplantı ve oturumlar sırasında (kongreler, takım çalışmaları, toplantılar, World cafe oturumları, diyalog oturumları...) ortaya çıkan tüm fikir, düşünce, diyalog ve sonuçların, ortak anlam, büyük resim ve fikirler arası ilişki ve bağları gösterecek şekilde özetlenerek görselleştirilmesi sürecidir.

Grafik Uygulayıcı, grubun odak alanı dışında, büyük ölçekli kağıtlar üzerine tüm süreci görsel kayıt altına alır ve toplantı sonrasında katılımcılarla paylaşır.

Grafik Kolaylaştırıcılık (Graphic Facilitation)

Grafik özetleme, koçluk ve kolaylaştırıcılığın bir kombinasyonudur. Daha küçük gruplarla gerçekleşen toplantı, beyin fırtınası, takım koçluğu gibi süreçlerde uygulanarak, kısa sürede maksimum verimlilik, sonuç ve ortak resme ulaşılabilmesini desteklemek üzere uygulanır.

Grafik uygulayıcı tek başına süreci yönetebileceği gibi, bir takım koçu yada kolaylaştırıcı ile birlikte de çalışabilir. olursa olsun, “insana bütünsel pencereden bakışı” her zaman merkezde tutan ve her şeyi bunun etrafına inşa eden yapısını koruyor olmasıdır.

GÖRSEL UYGULAMALARIN FAYDALARI

  • Detaylar ve büyük resim arasındaki bağların kurulmasını,
  • Görsel metafor ve sembollerle beyinde derin ve kalıcı düzeyde veri kaydedilmesini,
  • Süreçte ortaya çıkan karmaşık ve yoğun fikir ve konuşmaların sadeleşmesini, özetlenmesini ve herkes tarafından anlaşılır olmasını,
  • Yanlış anlama ve karışıklıkların giderilmesini,
  • Paylaşılan sonuçlar, büyük resim ve anlam birliğinin oluşmasını,
  • Hızlı, kalıcı, ve uygulanabilir adımların oluşturulmasını,
  • Böylece, toplantılardaki verimlilik artışını destekler.
  •  Ayrıca toplantılara, özgünlük, renklilik, dinamizm ve neşe katar.

Sorularınız için: