NLP'NİN PSİKOLOJİ VE DİĞER DAVRANIŞ BİLİMLERİNDEN FARKI NEDİR?

Tabiki sonuçta NLP’de de, koçlukta da, diğer birçok alanda da konu insandır. İnsana dair konularda bu süreçleri keskin bıçaklarla ayırmak mümkün değildir. Ancak şunu söyleyebiliriz; NLP uygulamaları ve yöntemleri sağlıklı bir insanın kendi bilinçli farkındalığında gerçekleşir ve kendi sistemini farkındalıkla yönetmesine katkı sağlar. Örneğin; geçmişte yaşanmış olumsuz duyguların değiştirilmesine, geçmişte yaşadığı, unutamadığı ama unutmak istediği bir şeyi daha farklı bir şekilde dönüştürmesine, ulaşmak istediği şeylere yönelik daha güçlü bir motivasyon ortaya çıkarmasına, yaşamında engel oluşturan kısıtlayıcı inançlarını ve inanç sistemini fark ederek, değiştirmesine katkı sağlar. Psikoloji ya da psikiyatri alanına giren konular o konunun uzmanlarına aittir. Bu noktada onlardan destek almak gerekir.