NLP PROGRAMIMIZIN DİĞERLERİNDEN FARKI NEDİR?

NLP Sertifika Programı dönüşümsel bir programdır. Bu program katılan kişilere, dilediği yönde bir değişim ve dönüşüm, yeterince ve doğru bilgilendirme, öğrenme ve deneyim sağlar.

İnsan’a ve sistemine yönelik bir süreç olarak yetkilendirilmiş kişi ve kurumlar tarafından profesyonelce uygulanması gereken bir süreçtir.

Denge Merkezi’nde NLP eğitimleri yıllardır bu alanda çalışan, NLP biliminin Türkiye’deki gelişimi, değeri ve faydalarının fark edilmesinde büyük katkıları olan, uluslararası onay ve yetki sahibi Dr. Zerrin Başertarafından verilmektedir.

Ayrıca, Erickson Coaching International tarafından sertifikalandırılmış uluslararası akredite bir eğitim programıdır.

Erickson “Koçluğun Sanatı ve Bilimi Sertifika Programı” NLP temelli bir koçluk ekolü olması dolayısıyla, koçluk programının devamında, sürecinde veya öncesinde NLP eğitimine katılan koçlar açısından; “Bütünsel İnsan” gelişimini destekleyen, Erickson felsefesi ve sisteminin daha iyi anlaşılmasını sağlayan ve koçluk yetkinliklerini destekleyen bir programdır.