NLP PROGRAMI NEDİR? BANA NE KATKI SAĞLAR?

NLP “Neuro Linguistic Programing” eğitimi, iki aşamalı bir eğitimdir. Erickson Coaching International tarafından sertifikalandırılmış, aynı zamanda ICF “Uluslararası Koçluk Federasyonu” akredite bir programdır.

NLP practitioner “Değişim ve Uygulama Atölyesi”;

(40 Core Competencies)

  • 8 tam günlük bir eğitim sürecini kapsar.
  • Eğitim sonunda “Erickson International NLP Practitioner” sertifikası verilir. Bu programda edindiği bilgileri kişi sadece kendi üzerinde uygulayabilir, ikinci kişilere uygulayamaz. (Eğitime katılan profesyonel koçlar için bazı teknikler, koçluk süreçlerinde de uygulanabilir. )
  • Kişiye, NLP’nin ne olup olmadığını, beyin sistemlerinden hareketle bütünsel bir yaklaşımla, insanın sisteminin nasıl oluştuğunu, herkesin kendi sistemine yönelik iç dengesi ve uyumunu kurup oluşturabilmeyi, dolayısıyla güçlü bir “iç görü” farkındalığı sağlar. Bunun yanı sıra, “nasıl kendimde bir şeyleri istediğim yönde yönetebilirim?” sorusuna yönelik farkındalık oluşturur.
  • Kişiye, geçmişten bugüne farkında olmadan veya olarak biriktirdiği ve bir türlü değiştiremediği birçok davranış ve yaklaşımını değiştirebilme potansiyelini kazandırır. Bir anlamda kendi arabasında şoför koltuğuna geçerek, farkındalıkla, bilerek, isteyerek ve gitmek istediği yolu belirleyerek arabasını kullanmasını sağlar.

Bu eğitimle kişi, yaşamında kendi istediği şekilde kullanabileceği bilgi, araç ve yöntemleri öğrenmiş ve içselleştirmiş olur.

NLP Master Practitioner “NLP İleri Düzey Uzman Uygulayıcı Eğitimi”;

NLP’nin, strateji aydınlatma, modelleme, ikna dil kalıpları, gibi ileri düzey NLP konularını öğrenmek ve NLP’yi profesyonel anlamda uygulamak isteyenlere yönelik 9 tam günlük eğitim programıdır. Bu programa NLP Practitioner eğitimini almış olan ve eğitim öncesi yapılan yazılı sınav sonrası onaylanmış kişiler katılabilir.

9 tam günlük eğitim ve eğitim sırasında ve sonrasında gerekli süreçleri tamamlamış ve onaylanmış kişilere, “NLP Master Practitioner – Uzman Uygulayıcı” sertifikası verilir.

NLP Eğitim sürecini tamamlamış olmak, kişiye bu alanda eğitmenlik yapma yetkisi vermez.