KOÇLUK NEDEN GÜNÜMÜZÜN VE GELECEĞİN MESLEĞİDİR?

21. Y.Y. insanı çok fazla bilgiye muhatap kalmakta, ilgi ve dikkat alanına giren çok fazla şey olmaktadır. Bu kadar çok şeyi yapabilmek ve yönetebilmek için ise 24 saatle sınırlı zamanı vardır. Günümüz insanı bu yoğun zaman sıkıştırması içinde, birden fazla şeyi, birlikte ve dengeli yapmaya çalışmaktadır. Ancak, karşı karşıya kaldığı bu fazla uyaran içinde odaklı olarak düşünmek ve odaklı bir sonuca ulaşmak konusunda kendi başlana yetememektedir.

Bu penceren koçluk, insanın gelişimi ve evrimi ile ortaya çıkan, günümüz insanının ihtiyaçlarına hizmet eden bir araçtır. Belli bir süre içinde güçlü odaklanma sağlayarak, iş ve özel yaşamda kısa sürede maksimum sonuç ve çözüm üretmeyi desteklemektedir.

İnsanın gelişim ve değişim hızının çok arttığı günümüzde, kişilerin değişim ve gelişim süreçlerini yönetebilmesi ve hızlı adaptasyon sağlayabilmesinde, koçluğun çok önemli bir rolü var ve gelecekte de olmaya devam edecektir. Koçluğun ortaya çıkmasını ve hızla ihtiyaç haline gelmesini sağlayan bir diğer önemli sebeplerinden biri; insanların “Ben bu dünyada bir birey olarak neleri yapmak istiyorum?”sorusunu geçmişe göre daha fazla sormalarıdır. Bu ve benzeri sorulardan hareketle koçluk, insanların geçmişte kullanmadıkları yeni potansiyellerini fark etme, ortaya çıkarma ve yönetme süreçlerinde de çok etkili bir araçtır. Nötr, yargısız ve güçlü dinlemenin olduğu bir alan açtığı için, günümüzde insanın en önemli ihtiyacı olan yaratıcı potansiyelini harekete geçirmesi dolayısı ile de geleceğin mesleğidir.

Bir diğeri neden ise, bugün özellikle internet aracılığıyla, bilgi paylaşımının ve dünyada olan bitenlerden, kimlerin neler yapmakta olduğundan haberdar olma oranının çok yükselmiş olmasıdır. “Haberdar olmak” ise, bir şey faydalıysa ve birileri bundan memnun kalıyorsa onun yayılması sağlamaktadır. Koçluğu deneyimleyen ve fayda sağlayan kişi ve kurumların sayılarının artması ve memnuniyet bilgilerinin hızla bir diğerine aktarılması süreci koçluğun günümüz ve geleceğin mesleği haline gelme sürecini desteklemektedir.

Bugünden geleceğe, dünya hızla farklı nitelikler, değer sistemleri, algı ve bakış açısı ile donanmış yeni bir nesil, yeni bir insan modeline doğru geçiş yapmaktadır. Koçluk, bugünün nesli ile geleceğin bu yeni insan modeli arasında köprü kurabilme, onları anlayabilme, uyumlanabilme ve etkili iletişim kurabilme, bu alanda farkındalık yaratmada anne babalar, öğretmenler, yönetici ve liderlere de destek sağlayan, alan açan etkili bir araç olmaktadır..