KOÇLUĞUN DANIŞMANLIK, MENTÖRLÜK PSİKOLOGLUK GİBİ ALANLARDAN FARKI NEDİR?

Günümüzde ne yazık ki “koçluk” kavram olarak henüz yeterince tüm kapsamı ile bilinmediği ve popüler olduğu için birçok kişi yaptığı işin yanına ya da tanımına “koçluk” etiketi yapıştırmaktadır.

Koç kimdir?

Öncelikle, bu alanda profesyonel olarak eğitimden geçmiş kişiye denir. İkincisi, yaptığı işte kişiye bir danışmanlık, mentörlük, doktorluk ya da eğitmenlik yapmayan kişidir. Koçla koçluk alan kişi arasında eşit bir ilişki ve iletişim vardır. Koç bilgisini aktaran, yol gösteren, “bunu böyle yap” diyen kişi değildir. Koç, kişiyi düşündüren, kendini bulduran, onun kendi başına fark etmediği birçok şeyi süreçte fark etmesi ve bulması için kişiye alan açan kişidir.

Danışman kimdir?

Uzmanı olduğu konuda, kişinin sorduğu sorulara bilgi ve deneyiminden hareketle cevap veren, ona yol gösteren, yöntem öneren ve bilgisini paylaşan kişidir. Danışmanlıkta, ilişki çoğunlukla hiyerarşiktir. Yani siz danışman söylediğini, bilen taraf olduğu için doğru kabul edersiniz. Uygularsınız veya uygulamazsınız.

Mentör kimdir?

Daha önce yürüdüğü yoldan hareketle, o yolu yeni yürüyecek olan kişiyle, o yol ve yolculukla ilgili deneyimini ve bilgisini paylaşan, eğitim veren, yol gösteren, rol model olan ve o kişinin o alanda kendi geçtiği yolu ve yöntemleri oluşturmasını destekleyen kişidir.

Mentörlükte de, ilişki karşılıklı sorumluluk içerisinde yerine göre eşit yerine göre hiyerarşiktir. Sorumluluk hem mentörlük alan kişide hem de mentörde olmak üzere, %50 %50 paylaşılır. Koçluk yaklaşımı ile mentörlükte, danışmanlıkta yapılır ancak, koçluk başlı başına farklı yöntem, süreç ve yaklaşımları olan ayrı bir profesyonel süreçtir.

Eğitmen kimdir?

Belli bir konunun bilgisine sahip olan, doğrudan o konun bilgisini karşı tarafa aktarmakla yükümlü olan kişidir. Eğitmen öğrenci ilişkisinde tamamen hiyerarşik bir iletişim vardır. Bir bilgiyi, bir deneyimi ve bir şeyi öğreten kişinin isminin yanına “koç” etiketi koyması bu alanda yanlış bir kullanımdır.