ERICKSON “KOÇLUĞUN SANATI VE BİLİMİ SERTİFİKA PROGRAMI” NEDİR?

TASC: The Art and Science of Coaching” – “Koçluğun Sanatı ve Bilimi: Çözüm Odaklı Koçluk” programı, (ICF)International Coach Federation - “Uluslararası Koçluk Federasyonu” akredite bir sertifika programıdır.

4 tam günlük 4 temel modülden oluşur.

Eğitim süreci ortalama 7 - 8 ayda tamamlanır.

Eğitim süreci boyunca katılımcılardan eğitime düzenli katılım beklenir.

Katılımcılar belirtilen sayı ve aralıklarla düzenli pratik çalışmalar yaparlar.

Eğitim sırasında ve aralarında koçluk prtaiklerinde yetkili Erickson eğitmenleri, mentörler, süpervizörlerden oluşan uzman bir ekip tarafından süpervizyon desteği verilir.

Bu eğitim boyunca teorik bilginin katılımcıya aktarımının yanı sıra, bilgilerin pratik anlamda uygulamaya geçmesi ve kişinin koçluk konusunda yetkinlik kazanmasını sağlayacak pek çok araç, yöntem ve yaklaşım da kullanılır.

Eğitimin son modülü, pratik ve teorik değerlendirmenin olduğu tamamlama modülüdür. 4. Modül sonundaki teorik ve pratik değerlendirmeleri tamamlayan katılımcılar, profesyonel koçluk sertifikasyon sürecine dahil olabilirler.

Erickson Profesyonel Koçluk sertifikasyon süreci:

4. Modül sonu itibariyle bir yıl süre içinde tamamlanabilir. Bir yılı geçen durumlarda, 4 modüllük eğitim sürecinin tekrar edilmesi gerekir. Sertifikasyon süreci gereklerini tamamlayan ve yetkili eğitmenden onay alan katılımcılara ICF akredite “Erickson Profesyonel Koç Sertifikası” verilir.

Sertifikasyon sürecinde tamamlanması onaylanması gereken çalışmalar;

  • En az 8 farklı kişi ile en az 25 saat koçluk yapıldığını gösteren bir liste,
  • En az 3-4 sayfalık, koçun koçluğa bakış açısını ve yorumunu ifade edeceği bir makale çalışması (koçluk yaklaşımı ile bir kitap özeti, mesleki alanda koçluk yaklaşımı ile yorum getirmek gibi… )
  • En az 2 farklı kişi ile yapılmış 30’ar dakikalık 3 adet koçluk görüşme ses kaydının Erickson Türkiye’ye iletilmiş ve onaylanması gerekmektedir.