DENGE MERKEZİ NEDEN KOÇLUK VE NLP PROGRAMLARI VE HİZMETİ VERİYOR?

Denge merkezi her şeyden evvel insan odağıyla çalışır ve İNSAN’ a çok büyük değer verir. İnsan, yaşamda kendisiyle, çevresiyle, doğayla, içinde bulunduğu her türlü ortamla dengede kalabilmek için çalışır. Bunu yaparken merkezde İNSAN olduğu için Denge Merkezi tamamen insanın değerlerinden hareket eder. Denge Merkezi’nin en önemli özelliği, yapmaya çalıştığı tüm şeyleri öncelikle kendi bünyesinde var etme çabası içinde olmasıdır. Dolayısıyla Denge Merkezi’nde profesyonel olarak çalışan herkes koçtur. Koçluk eğitiminden ve Denge Merkezi’nin sunduğu tüm eğitim süreçlerinden geçmiş ve de geçmekte olan kişilerdir. Denge Merkezi takımı, kendinde fayda oluşturmamış hiçbir programın içinde yer almaz. Denge Merkezi, takım içindeki kendi gelişim ve değişim yolculuğunda ve profesyonel yaşantılarında fayda sağladıkları ve bu yöntemleri kullanarak oluşturdukları faydayı gözlemlemeye devam ettikleri için kuruluşundan bu yana koçluk ve NLP alanına odaklanmıştır, bu alanlarla ilgili araç ve donanımları bilgi, hizmet dağarcığına katmaktadır. Bu değişim ve gelişim sürecini destekleyecek başka yöntemlerle karşılaştığında onları kullanıyor ve uyguluyor olacaktır.

Ayrıca, Denge Merkezi’nin en temel değerlerinden bir tanesi, yaşamın o anda insana sunduğu her şeyi farkındalıkla yaşamak ve yaşam içinde üretirken ve çalışırken yaptığının en kalitelisini, en güzelini yapmak ve aynı zamanda bütün bunları yaparken de keyif alacak ortamı, sadece kendi çalışanlarına değil, Denge Merkezi’nden hizmet alan herkese sunmaktır.

Bu nedenle, tüm bunları destekliyor ve geliştiriyor olmasında dolayı, her şeyden önce “koçluk” yaklaşımlarını kullanıyor, uyguluyor ve eğitimini veriyor olmak Denge Merkezi için çok önemlidir. Denge Merkezi ayrıca 21.yy da “Bütünsel İnsan Gelişiminde” en etkili dönüşümsel aracın Milton Erickson prensipleri/felsefesi üzerine inşaa edilmiş koçluk olduğunu gözlemlemektedir.