Tuğçe Barış, PCC

2006 yılında sürdürebilirlik ve barış temalı uluslararası bir çevre konvansiyonunda “insan hakları, dünya barışına katkı ve çevre” konusunda sunmuş olduğu projesi neticesinde çevre mühendisi olmaya karar vermiş ve 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

Yaşadığımız bu çevrede İNSAN’ın yolculuğuna duyduğu merakla 2014 yılında Denge Merkezi’nde Erickson “Koçluğun Sanatı ve Bilimi” ve NLP Practitioner Sertifika Programları başta olmak üzere bir çok eğitim programını tamamlamıştır. Koçluğun yaşam boyu öğrenime ve gelişimine sağladığı katkının farkındalığı ile kendi üzerinde yaşadığı değişim ve dönüşümün sağlamış olduğu kazanımlar insanın gerçek kendiyle tanıştığı bu yolculuğun başlangıcı olmuştur. Bu yolculuk evrende var olan tüm canlıların sahip olduğu tam ve bütünlük halinin sürekli deneyimlediği ve farkındalıkların zengin olduğu bir yolculuktur.

Bu yolculuk doğduğu günden bugüne kendi üzerinde yaşadığı deneyimlerin aklındaki nasıl sorusunun cevabı Dr. Zerrin Başer ve değerli eğitmenlerin eğitimleri esnasında yanıt bulmuştur. 

2011 yılından bugüne kurumlara vermiş olduğu hizmetleri, 2014 yılında koçluk yaklaşımını temel alarak sürdürmüş ve 2018 yılında içtenlik, bütünlük, gelişim, yaratıcılık, bağ kurmak ve sevgi değerleri temelinde Denge Merkezi'ne katılmış, PCC ünvanlı Profesyonel Erickson Koçu, Eğitmen ve Kurumsal Hizmetler Koordinatörü olarak  hizmetlerini sürdürmektedir.