Koçluk Nedir?

Koçluk, insanları odaklı ve derin düşündürerek farkındalıklarını ya da potansiyellerini ortaya çıkarmayı sağlayan sistemler bütünüdür. Koçluk temelde değişim yönetimidir.

NLP Nedir?

NLP “Neuro Linguistic Programing”, insanın beş temel duyusuyla dış dünyadan algıladığı her şeyi çocukluğundan itibaren kendi sisteminde nasıl kodlayıp, biriktirdiğine ve bu verileri sisteminin nasıl kullandığına ilişkin yapıyı araştırır ve çözümler.

Takım Koçluğu

Takım Koçluğu Eğitimi; koçların takımlara koçluk yapabilmelerini sağlayacak, takım dinamikleri, takımı dinleme ve takımı istenilen yönde destekleme, sistem yaklaşımları ve yöntemlerinin paylaşıldığı bir eğitimdir.

Liderlik

Her insan yaşamının en az bir alanının lideridir. Liderlik potansiyeli, insanın sol ve sağ beyin kapasitelerini birlikte-dengeli kullanımı ve gelişimi ile pek çok farklı zeka potansiyelinin harekete geçmesi sonucu, ...

Kurumsal Süreç Geliştirme

Kurumların öncelikle insan potansiyellerinin gelişimi ile ilgili olarak gereksinimlerinin saptanması, ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda koçluk ve insan gelişimi ekseninde uygun programların, süreçlerin tasarlanması, ...

Kurumsal Koçluk

Kurumsal koçluk, bir kurumun kültür ve organizasyonun ana belirleyicileri ve modelleri olan üst düzey yönetimden başlayarak, kurumun “İNSAN” ve “DEĞERLER” odağında hizalanmasına katkı sağlar.

Mentörlük

Koçluk eğitimini tamamlayıp, bir koç olarak daha profesyonelleşmek isteyenlere yönelik bilgi, deneyim ve yaklaşım paylaşımlarının yanı sıra, koçlara yaptıkları koçluklar için birebir, geliştirici geri bildirim verilmesini kapsar...

Spiral Dinamikler

“Spiral Dinamikler” haritalama sistemi, insanlığın değer sistemlerinin, “insanın” dünyada var olduğu günden bugüne nasıl geliştiği ve nereye doğru değişim gösterdiğini inceler. İnsanlığın ve dünyanın gelişim süreçleri içerisinde;...

Durum Değerlendirmesi

En uzak hedeflere ulaşmak için ilk adımı atmak önemlidir. İlk adımı sağlam atmak ise mevcutta nerede durduğunu iyi bilmekle sağlanır. Birey ve kurumların kendileri için belirledikleri hedef ve gelişimi gerçekleştirmek için öncelikle mevcut durumlarını bilmeleri önemlidir.

Modelleme

Modelleme “O bunu nasıl yapıyor?” sorusundan ortaya çıkmıştır. Her insan çocukluktan itibaren modelleyerek öğrenir. Yetişkin olduğumuzda ise “onun gibi” olmak istediğimiz bir kişiyi bilinçli bir şekilde model alır ve ona benzemeye çalışırız.

Görsel Uygulamalar

İnsan beyninin görselleştirerek düşünme ve kaydetme niteliğinden ve insanların %88’den fazlasının görsel ve kinestetik yolla öğreniyor olduğu bilgisinden hareketle, “görsel uygulamaların” en temel amacı;...

Geleceğin Organik Liderlikleri Okulu

Denge Merkezi; “GELECEĞİN ORGANİK LİDERLİKLERİ OKULU” konsepti çerçevesinde 10 yıldan fazla sürede koçluk yaklaşımlarını ve bakış açılarını da içeren birikim ve sentezini, özellikle kurumların gereksinimleri doğrultusunda bir üniversite anlayışı ile sunmaktadır.

Referanslar